Sunday, February 14, 2010

Việt Nam Mến Thương

Việt Nam đất nước nghìn năm văn hiến

Đã trải qua bao lịch sử anh hùng

Bao lớp người nằm xuống cho non sông

Cho các thế hệ cháu con yên ấm

Họ hãnh diện khi bỏ thân chiến trận

Họ tự hào là con cháu rồng tiên

Nhưng hôm nay, có lẽ chăng!?

Họ đau lòng khi nhìn cơn vận nước

Đang trôi về thái cực bi thương

Nền đạo đức đang suy tàn ghê rợn

Nguồn cội nào đưa đến bi thương

Họ ngậm ngùi nhìn cháu con hành xử

Tình thương đâu sao để đến nỗi này

Các em trẻ vẫn tâm hồn trong trắng

Nhìn cảnh tượng này sẽ nghĩ ra sao

Tương lai đất nước là đây

Là từ thế hệ đàn em trẻ

Họ học được gì từ cha ông của họ

Để mai này gánh vác tương lai

Đất nước Việt Nam, đất nước yêu thương

Xin các bạn hãy cùng nhau gắn lại

Quyết một lòng xây dựng tương lai

Quyết trừ gian những kẻ bạo hung tàn

Quyết một lòng bảo vệ vẹn non sông

No comments:

Post a Comment