Saturday, April 30, 2011

Tổ đình Minh Tịnh

Chùa Minh Tịnh trải qua hằng thế kỷ

Đã gắn mình với biển núi thiên nhiên

Nơi có anh hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ

Và nhà thơ Hàn Mặc Tử lưu danh

Công đức ngài tổ sư Chơn Phước

Đã lập nên Minh Tịnh bảo danh

Hàng môn nhơn đã vươn mình trong ánh đạo

Tiếp nối nhau để hóa độ quần sanh

Nguyện điểm tô cho đạo màu rạng rỡ

Cùng Quy Nhơn lớn đẹp mãi về sau

HT Thích Trí Giác Trụ trì Tổ đình Minh Tịnh cảm tác

No comments:

Post a Comment