Saturday, April 30, 2011

Quy Nhơn – Quy Nhơn – Quy Nhơn

Quy Nhơn hai tiếng dễ thân thương

Nhiều chốn về đây nên phố phường

Biển cát xưa kia ai khám phá

Núi sông nay đã trở thành đường

Chùa tháp dựng xây nhiều thế kỷ

Dân cư un đúc khó mà lường

Trải bao năm tháng mưa và nắng

Phố cảng ngày nay đã an khương

HT Thích Trí Giác Trụ trì Tổ đình Minh Tịnh cảm tác

No comments:

Post a Comment