Tuesday, December 29, 2009

Chùa Khánh Thọ, Thái Lan

Chùa Khánh Thọ (Wat Thawonwararam) tọa lạc tại số 18/1 Muo 5, Muang Chum Tha Muang, tỉnh Kanchanaburi, 71000, Thái Lan. Vì chưa thu thập được tài liệu về tiểu sử ngôi chùa, nên dưới đây chỉ đưa một số hình ảnh ngôi chùa để thưởng thức.Toàn cảnh Chánh điện

Mặt tiền Chánh điện

Đức Bổn sư bên trong Chánh điện

Nhà Tổ

Ảnh chư vị Tổ sư

Tháp trong khuôn viên Chùa

No comments:

Post a Comment