Thursday, December 31, 2009

Nối Vòng Tay Lớn Vì Người Nghèo

Hôm nay ngày cuối cùng của năm 2009, Chương trình Nối Vòng Tay Lớn được tổ chức để nhận sự ủng hộ của nhân dân dành cho người nghèo. Số tiền đóng góp thật là lớn, nhất là các công ty, doanh nghiệp có thể ủng hộ vài tỷ đến vài chục tỷ hay trăm tỷ. Không biết là tiền đâu nhiều thế và họ có thể ủng hộ nhiều thế. Thật là hạnh phúc nếu tiền đó là từ lợi nhuận chính đáng của các doanh nghiệp, và thật hạnh phúc hơn nếu số tiền ấy đến tận tay những người nghèo cần nó.

Chúc cho bà con thoát khỏi đói nghèo và có cuộc sống hạnh phúc.

No comments:

Post a Comment