Monday, April 5, 2010

Tái Sinh Hoạt GĐPT Phú Thọ

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Nhân ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm (19-02), Ban huynh trưởng tổ chức Lễ ra mắt GĐPT Phú Thọ

Vào lúc 8h30 ngày 04 tháng 4 năm 2010 (nhằm ngày 20 tháng 02 năm Canh Dần)

Cung nghinh Chư Tôn Đức chứng minh :

- Hoà thượng Thích Trí Giác, Uỷ viên thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Định, Chánh đại diện Phật giáo TP Quy Nhơn

- Đại đức Thích Quảng Thức, Uỷ viên thường trục BTS, Trưởng ban văn hoá Phật giáo Bình Định, Cố vấn giáo hạnh GĐPT Hương Mai

- Đại đức Thích Quảng Châu, Cố vấn giáo hạnh GĐPT Hiển Nam

-Đại đức Thích Quảng Long, Cố vấn giáo hạnh GĐPT Linh Sơn

-Đại đức Thích Thị Ân, Cố vấn giáo hạnh GĐPT Hoà Đồng

-Đại đức Thích Hạnh Viên, Cố vấn giáo hạnh GĐPT Huệ Khánh

- Đại đức Thích Thị Tấn, Cố vấn giáo hạnh GĐPT Phú Thọ

-Đại đức Thích Vạn Tín, Trú xứ chùa Phú Thọ

Tham dự có các đại diện:

-Ông Trần Thắng, Chủ tịch mặt trận tổ quốc phường Bùi Thị Xuân

-Bà Nguyễn thị tường Vi, Phó chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân

- Cư sỹ Nguyên Hiệp-Nguyễn văn Đệ, Uỷ viên BHD phân ban GĐPT TW, Phó phân ban hướng dẫn GĐPT Bình Định

-Gia trưởng - BHT GĐPT Xá Vệ; Gia trưởng-BHT GĐPT Hiển Nam; Gia trưởng GĐPT Hoà Đồng; BHT và Đoàn sinh GĐPT Linh sơn; BHT và Đoàn sinh GĐPT Hương Mai; HT và Đoàn Ngành Thanh GĐPT Kỳ Hoàn; BHT GĐPT Phước Hưng ...

- Nhạc sỹ Tâm Niệm Châu Đức Khánh, Cựu HT GĐPT

- Đạo hữu chùa Minh Tịnh; Đạo hữu chùa Phú Thọ

Anh Quảng Thiên - Trần Hữu Thuận : Thông qua chương trình, tuyên bố lý do

Lễ Phật, Lễ Gia đình, Dâng hoa chào mừng

Đại đức Thích Thị Tấn trú trì chùa Phú Thọ, Cố vấn giáo hạnh GĐPT Phú Thọ đọc quyết định công nhận BHT:

*Trần Văn Thu - Quảng Lai, Gia trưởng

*Trần Văn Nhơn - Nguyên Thọ, Liên đoàn trưởng

*Trần Hữu Thuận - Quảng Thiên, Thư ký

*Phan Thị Ngọc Thuý - Đồng Thanh, Thủ quỹ

*Đinh Công Hoà - Đồng Thuận, Đoàn trưởng Thiếu nam

*Hà Thị Thu Thuỷ - Đồng Lưu, Đoàn trưởng Thiếu nữ

*Lê Thị PhươngVân - Đồng Văn, Đoàn trưởng Oanh vũ nữ

Trao chức vụ cho BHT

Huấn từ và công nhận của phân ban hướng dẫn GĐPT Bình Định

Bà Tường Vi- Phó chủ tịch UBND Phường phát biểu chúc mừng

Giáo từ của Hoà thượng Chánh đại diện

Chúc từ của Đại đức cố vấn giáo hạnh

Lời cảm tạ - Hồi hướng

Chương trình Lễ ra mắt tái sinh hoạt GĐPT Phú Thọ - Tổ 3 khu vực 7 Phường Bùi thị Xuân TP Quy Nhơn kết thúc vào lúc 10h30 trong ngày.

" LÝ TƯỞNG : CHỈ HƯỚNG CHO THUYỀN ĐỜI - NỞ HOA TRONG CUỘC SỐNG"

Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/nguyenbinhhiennam/article?mid=698&prev=-1&next=691


No comments:

Post a Comment