Sunday, June 13, 2010

Hình ảnh Lễ Di Quan trà tỳ cố Hòa thượng Thích Quảng Tâm

Hình ảnh Lễ Di Quan Trà tỳ
Cố Hòa Thượng Thích Quảng Tâm

Với tấm lòng kính ngưỡng sâu xa, đệ tử ở các tư gia của Thầy đã lập bàn thờ ở trước nhà để cung tiễn Thầy:

Lúc 5 giờ 30 phút, ngày 26/4/Canh Dần (8/6/2010)No comments:

Post a Comment