Sunday, May 1, 2011

Vãn cảnh Bình Định

Ai về Bình Định quê tôi

Thăm cầu Nhơn Hội, tháp đôi hữu tình

Nhìn xem sông biển xinh xinh

Tượng đài Hưng Đạo giữ gìn an dân

Xa xa có đảo lao xanh

Pương Mai, hòn Yến bao quanh lũy thành

San hô màu sắc thanh thanh

Hoàng Hậu bãi tắm nước xanh ngời ngời

Hải sản của báu muôn đời

Giúp an cuộc sống nhiều nơi tỉnh nhà

Nơi đây khí hậu ôn hòa

Người dân hiếu khách thiết tha đón chào

Chào mừng du khách ra vào

Nói năng điềm đạm nêu cao danh mình

Lòng luôn bày tỏ chân tình

Để cùng cả nước đẹp vinh muôn đời

HT Thích Trí Giác Trụ trì Tổ đình Minh Tịnh cảm tác

No comments:

Post a Comment