Sunday, May 1, 2011

Mừng Phật Đản

Tháng tư ngày hội đản sinh

Người người con Phật đinh ninh nhớ ngày

Tam quy tự tánh tròn đầy

Vầng trăng tuệ giác đêm ngày nào vơi

Dẫu rằng vật đổi sao dời

Mừng ngày Phật đản đời đời không quên

Tin yêu vững chãi móng nền

Bốn lời nguyện lớn đáp đền viên dung

Thời gian vô thủy vô chung

Ưu Đàm hoa vẫn vô cùng tỏa hương

Bước chân xuôi ngược dặm trường

Mừng ngày khánh đản trọn thường niềm vui

HT Thích Trí Giác Trụ trì Tổ đình Minh Tịnh cảm tác

No comments:

Post a Comment