Saturday, January 2, 2010

Chùa Khánh Vân, Bangkok, Thailand

Chùa Khánh Vân – Wat Upairadbamrung (thuộc tông Annam tại Thái Lan) tọa lại tại số 864 đường Charoenkrung, khu Taladnoi, quận Sampanthavong, thủ đô Bangkok. Theo tài liệu còn lưu lại, Chùa do Hòa thượng Thích Chân Hưng khai sơn vào thời vua Mongkut – Rama IV. Đến năm PL.2420 tức năm DL.1878, Chùa được vua Chulalongkorn – Rama V ban sắc tứ cho chùa với tên là ‘Sắc Tứ Trấn Quốc Khánh Vân Thiền Tự’. Từ đó đến nay, chùa đã trải qua 6 đời trụ trì là: HT Thích Chân Hưng, HT Thích Tịnh (Thanh) Khiết, HT Thích A Nan, HT Thích Phổ Sái (HT còn để lại nhục thân hiện được thờ tại Tổ đường), HT Thích Phong Điều và HT trụ trì hiện nay Thích Minh Ân (Theo tập Kỷ yếu Khánh Thành trùng tu Chùa Khánh Vân năm PL.2543, do HT Minh Ân soạn). Tuy nhiên, cũng theo lời Hòa thượng trụ trì hiện tại thì trước HT Chân Hưng, chùa đã có rồi và cũng đã có 3 vị sư người Việt từng lưu trú. Do vì không tìm được tiểu sử 3 vị sư này và do chưa có biển ngạch sắc tứ với tên ‘Khánh Vân Tự’ nên tạm chấp nhận chùa do HT Chân Hưng khai sơn. Riêng về tên tiếng Thái Upairadbamrung thì chữ Upai có nghĩa là ‘hai’. Lý do là chùa được hai vua Rama IV và Rama V ủng hộ thành lập và ban biển ngạch sắc tứ.

Dưới đây là một số hình ảnh của chùa hiện nay:

Chánh điện Chùa Khánh Vân

Giảng đường và Tăng Xá
Mặt tiền Tổ đường

Tượng Phật trong Chánh Điện


Chư Vị Tổ sư
Nhục Thân HT Phổ Sái
Tháp Chuông
Tháp Trống

Dưới đây là một số hình ảnh vừa được trang trí tại lầu hai,
nơi tôn trí nhục thân HT và chư vị tổ sưNo comments:

Post a Comment