Thursday, January 21, 2010

Chùa Quảng Phước , Thái Lan

Chùa Quảng Phước (Wat Anamnikayaram) ở địa chỉ 27 đường Praccharat, Bangsue, Bangkok, 10800, Thái Lan. Tiểu sử chùa được ghi trên tấm bảng trước cổng chùa như sau:

Wat Anamnikayaram thuộc cộng đồng Phật tử Việt Nam. Chùa có tên khác là Wat Yuan Bang Pho. Lịch sử chùa liên quan đến sự kiện năm 1778 khi Ong Chiang Chun và đoàn người Việt rời Hà Tiên Việt Nam đến Bangkok. Vua Taksin cho phép họ sống ở khu vực Phahurat ngày nay. Sau đó, Ong Chiang Chun bị bắt vì làm gián điệp và bị xử tử. Những người Việt khác bị trục xuất khỏi Thái Lan. Vào triều đại vua Rama I, những người này được phép trở lại định cư nơi họ sống trước đây, và chùa Anamnikayaram tọa lạc tại Bang Pho. Thời gian sau, nhiều người Việt di cư đến Thái Lan, đặc biệt vào thời vua Rama IV.


Bảng ghi tiểu sử chùa bằng tiếng Anh va Thái

Cổng chùa


Mặt tiền chùa

Mặt bên

Mặt bên


Chư Tăng đang hành lễ bên trong Chánh điện


Chư Tăng và Phật tử đang hành lễ trong Chánh điện

Tượng Tổ sư Diệu Trạm

Tháp thờ Tổ sư

No comments:

Post a Comment