Tuesday, January 12, 2010

Có Những Lớp Học Như Thế

Trong cuộc đời, có lẽ bạn đã từng tham gia nhiều lớp học và ít nhiều bạn có những kỉ niệm về chúng. Tôi cũng như các bạn và một trong những nơi để lại trong tôi nhiều ấn tuợng là lớp học đơn sơ, giản dị của Ni Sư Trí Hải đảm trách. Bởi lẽ, không gian của lớp học thật khiêm tốn, chỉ là mái hiên của tịnh thất với những bộ bàn ghế cơ động và lớp học được diễn ra trong một thời gian cũng khá đặc biệt - vào buổi sáng tinh mơ. Thời gian ấy đối với các tự viện thì bình thường, nhưng đây là lớp học dành cho Tăng ni và Phật tử khắp nơi trong thành phố.

Tuy nhiên, chừng ấy cũng chưa đủ mà yếu tố quan trọng quyết định là sự dạy và học của thầy và trò. Có thể nói không khí học tập thật thoải mái, linh hoạt, đượm tình đạo và nhiều hơn nữa…

Bạn có thể thắc mắc tại sao lớp học diễn ra trong một thời gian và không gian như thế mà lại đông đảo. Câu hỏi ấy nếu có tôi xin để dành cho các bạn suy nghĩ. Điều tôi thường suy nghĩ và muốn chia sẻ cùng các bạn là sự lãng phí nhân tài của Phật giáo quê nhà.

Chào các bạn.

No comments:

Post a Comment