Thursday, January 21, 2010

Chùa Long Sơn, Thái Lan

Chùa Long Sơn (Wat Tham khau noi) tọa lại tại 03 Chaokunen, Bannue Mueng, Kanchanaburi, 71000, Thái Lan.

Bảng hiệu chùaMặt tiền chùa

No comments:

Post a Comment